Công ty Cổ phần Nobio Việt Nam

    Địa chỉ:
    + Số 07, đường Lương Văn Tuỵ, phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình.
    + Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

    Điện thoại: 0886 003 073.  —    Email: info@nafovi.com